Studieförbunden

Domsaga Musikhus samarbetar med fyra studieförbund. Förutom att de alla har minst en replokal i huset, arrangerar de, i samarbete med oss, föreläsningar, workshops, kurser och annat i våra lokaler.

Bilda

Kontaktperson: Jens Höglin Telefon 070-2970298. Infosida: Bildas hemsida

Sensus

Kontaktperson: Daniel Mikaelsson Telefon 070-6176080. Infosida: Sensus facebooksida

Studiefrämjandet

Kontaktperson: Fredrik Thimeradh Telefon 070-3305127. Infosida: Steudiefrämjandets hemsida

Studieförbundet Vuxenskolan

Kontaktperson: Monica Nyholm Telefon 072-2783195. Infosida: Vuxenskolans hemsida