Lokaler

På domsaga Musikhus finns en fullt utrustad konsertlokal med backline samt PA. Replokaler och inspelningsstudio som du på ett enkelt sätt kan boka!